Liste der Nachnamen: Beginnt mit N


Nachnamen anzeigen, die mit ... anfangen

Kein Nachname ( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [


Zeige alle Nachnamen (alphabetisch sortiert)   |   Übersichtsseite Nachnamen

Alle Nachnamen beginnend mit N, alphabetisch sortiert (Anzahl der Personen):

1. N. (2)
2. Naar (4)
3. Naass (1)
4. Nabel (3)
5. Nabenkegel (1)
6. Nabenkögl (1)
7. Naber (3)
8. Nabicht (3)
9. Nabinger (1)
10. von Naborowska (1)
11. Nabsera (1)
12. Nacal (4)
13. Nacari (1)
14. Nach (1)
15. Nachbar (6)
16. Nachbargauer (1)
17. Nachförg (1)
18. Nachfurg (1)
19. Nachitgall (2)
20. Nachka (1)
21. Nachlass (1)
22. Nachlinger (2)
23. Nachlykova (1)
24. Nachmann (4)
25. Nachmias (4)
26. Nachod (5)
27. Nachodil (1)
28. Nachofsky (1)
29. Ritter Nachovsky von Neudorf (1)
30. Nachtigal (4)
31. Nachtigall (1)
32. Nachtmann (22)
33. Ritter von Nachtmann (1)
34. Nachtnebel (18)
35. Nachtrab (2)
36. Nachtrapp (1)
37. Nachuszka (1)
38. Nachwalter (1)
39. Nacil (1)
40. Nack (1)
41. Nack-Meyroser von Meyberg (1)
42. Nacke (1)
43. Nacosky (1)
44. Nacowsky (2)
45. Naczim (1)
46. Nádas (1)
47. von Nadasdy (3)
48. Nadastiny (3)
49. Nadbandic (1)
50. Nadel (5)
51. Nademleinsky (1)
52. Nadenicek (2)
53. Nadeniczek (1)
54. Nadenik (1)
55. Nader (11)
56. Naderer (16)
57. Nades (1)
58. Nadhera (2)
59. Nadherny (4)
60. Baron Nadherny von Borutin (1)
61. Nadl (1)
62. Nadler (19)
63. Nadlinger (1)
64. Nadlinger von Ehrenbreitstein (1)
65. Nadosy von Nadas (1)
66. Nadrasky (2)
67. Nadschläger (1)
68. Naduvary (1)
69. Nadvornik (2)
70. Nadvorny (1)
71. Nadwarnik (1)
72. Nadwornik (5)
73. Edle Nadwornik von Nordwalden (1)
74. Nadworny (1)
75. Naegele (1)
76. Naer (1)
77. Naessmann (1)
78. Naether (1)
79. Nafe (2)
80. Nafteles (1)
81. Nagel (118)
82. von Nagel (3)
83. Baronin Nageldinger von Traunwehre (1)
84. Nagele (8)
85. Nagelhofer (2)
86. Nagelreiter (4)
87. Nagelschmid (3)
88. Nagelschmidt (1)
89. Nagelschmied (1)
90. Nagelstätter (1)
91. Nagelstock (1)
92. Nagenkögel (1)
93. Nagenkögl (3)
94. Nagenzaun (3)
95. Nager (1)
96. Nagerl (4)
97. Nagezahn (1)
98. Nagher (1)
99. Nagl (75)
100. Nagl von Ittlingen (1)
101. Nagl [verh. Adler] (1)
102. Nagler (13)
103. Naglitsch (1)
104. Naglost (2)
105. Naglreiter (1)
106. Nagorzanky (1)
107. Nagorzansky (1)
108. Nagy (45)
109. Edle von Nagy (1)
110. von Nagy (5)
111. Nagy de Galantha (1)
112. Nagy de Lazari (1)
113. Nagy de Telsö-Bück (1)
114. Nagy Rekassy (1)
115. Nagy von Deak (1)
116. Nagy von Galantha (1)
117. Nagy von Harasztkerek (1)
118. von Nagy-Bück (1)
119. Nagyde Felsoe-Buek (1)
120. Nagyde Nagymathe (1)
121. Nagyde Somlyo (1)
122. Nagyde Szent-Kiraly (1)
123. Nagyde Toeboer-Ethe (1)
124. Nagyvathy (1)
125. Näher (1)
126. Nahler (2)
127. Nahlicek (1)
128. Nahlik (5)
129. Nahmann (1)
130. Nahmerer (1)
131. Nahodil (5)
132. Nähr (5)
133. Nahrhaft (2)
134. Ritter von Nahujowski (1)
135. Naiel (1)
136. Nail (1)
137. Naimer (1)
138. Nairon (1)
139. Nairz (1)
140. Naisser (1)
141. Naiwirt (1)
142. Najemnik (2)
143. von Najmajer (1)
144. Nakichajczyk (1)
145. Nakidajczyk (1)
146. Nakladal (1)
147. Nako de Nagy-Szent-Miklos (1)
148. Nako von Nagy-Szent-Miklos (1)
149. Nakowitsch (1)
150. Nakowitz (2)
151. Nakowsky (1)
152. Nalaczy (1)
153. Nalefka (1)
154. Ritter von Nalencz-Jarczewski (1)
155. Nalesnik (1)
156. Nalevka (1)
157. Naleznik (1)
158. Nall (1)
159. Naller (3)
160. Nalzowitz (1)
161. von Namenyi (1)
162. Names (1)
163. Namesny (1)
164. Namespetra (1)
165. Namista (1)
166. Namjeski (1)
167. Namjesky (1)
168. Namyslov (1)
169. Nanasi (1)
170. Nanka (3)
171. Nanke (1)
172. Nanowits (1)
173. Nanseck (1)
174. Naod (1)
175. Napadiewicz (1)
176. Napecnik (1)
177. Napicht (1)
178. Napladal (1)
179. Naplava (2)
180. Naplawa (3)
181. Napolska (1)
182. Napotnig (1)
183. Napravil (1)
184. Napravnik (8)
185. Napravnitz (1)
186. Naprawnik (5)
187. Napret (1)
188. Naprstek (1)
189. Narath (1)
190. Naraznid (1)
191. Narbeshuber (1)
192. Nardi (2)
193. Nardin (1)
194. Nardo (1)
195. Näringer (1)
196. Narnleitner (4)
197. Narok (1)
198. Naroscher (1)
199. Narosy (1)
200. Narovec (1)
201. Narowetz (1)
202. Narozny (2)
203. Narr (5)
204. Narrath (1)
205. Narta (2)
206. Narten (1)
207. Nasavrcky (1)
208. Nasch (3)
209. Naschauer (34)
210. Naschauer mit Reiner und Herzl (1)
211. Naschelski (1)
212. Naschenweg (1)
213. Naschenweng (1)
214. Nascher (7)
215. Naschitz (6)
216. Naschitz-Kampfner (1)
217. Naschka (1)
218. Nase (2)
219. Naser (4)
220. Nash (1)
221. Nasimbeni (1)
222. Nasinec (2)
223. Naskau (2)
224. Naske (2)
225. Nasl (2)
226. Nasle (1)
227. Nass (7)
228. Nassan (1)
229. Nassau (32)
230. von Nassau (2)
231. Ritter von Nassau (1)
232. Nassau I (1)
233. Nassau I mit Baruch und Würzburg (1)
234. Nassau II (2)
235. von Nassau-Dietz-Oranien (1)
236. Prinz von Nassau-Dietz-Oranien (1)
237. von Nassau-Dillenburg (21)
238. von Nassau-Ottweiler (1)
239. von Nassau-Saarbrücken (2)
240. Graf von Nassau-Saarbrücken (1)
241. von Nassau-Saarbrücken-Weilburg (1)
242. von Nassau-Weilburg (2)
243. Nassauer (4)
244. [verh.] Nasse (1)
245. Nasse (3)
246. Nassek (1)
247. Nassimbeni (1)
248. Nassl (2)
249. Nassler (3)
250. Nasswetter (1)
251. Nast (6)
252. Naster (1)
253. Naszkau (1)
254. Nasztalics (1)
255. Nasztatics (1)
256. Natale (1)
257. Natanson (6)
258. Natasohn (1)
259. Nater (2)
260. Nath (2)
261. Nathan (23)
262. Nathaniel (1)
263. Nathansky (6)
264. Nathansohn (21)
265. Nathanson (9)
266. Nathanson [verh. Freud] (1)
267. Nathe (1)
268. Nather (7)
269. Nathorff (2)
270. Natich (2)
271. Natiesta (2)
272. Natista (1)
273. Natmessnig (1)
274. Freyherr von Natorp (2)
275. Freyin von Natorp [verh. Baronin von Kielmannsegg] (1)
276. Natorski (1)
277. Natscheradetz (6)
278. Natter (8)
279. Natteras (1)
280. Natterer (1)
281. Nattermann (1)
282. Nattermüller (1)
283. Nattich (1)
284. Nattland (1)
285. Natula (1)
286. Natzal (1)
287. Natzenberger (1)
288. Natzi (1)
289. Natzler (4)
290. Natzsch (2)
291. Naub (1)
292. Nauen (2)
293. Nauer (5)
294. Nauerschnigg (1)
295. Nauheim (1)
296. Nauland (1)
297. Naulen (1)
298. von Naumann (1)
299. Naumann (11)
300. Naus (1)
301. Nausch (5)
302. Nausek (1)
303. Nauss (4)
304. Naut (1)
305. Nauta (1)
306. Nauthe (1)
307. Nautsch (1)
308. von Nava (1)
309. Navagni (1)
310. Navak (1)
311. Navara (1)
312. Navarini (1)
313. Navarr (1)
314. von Navarra (1)
315. de Navarre (1)
316. Navarre (1)
317. Navay de Földeak (2)
318. Naviasky (1)
319. Navigant (1)
320. Navilles (1)
321. Navrath (1)
322. Navratil (36)
323. Navratil von Kronenschild (1)
324. Navratilik (1)
325. Navrkal (2)
326. Nawara (2)
327. Nawarky (1)
328. Nawarna (1)
329. Naway (1)
330. Nawe (2)
331. Nawiasky (3)
332. Nawrat (2)
333. Nawrath (2)
334. Nawratil (76)
335. Nawratilik (2)
336. Nawratill (1)
337. Nawrkal (4)
338. Nawrocka (1)
339. Naxer (4)
340. Naxera (2)
341. Naxner (1)
342. Nayerl (1)
343. Naygday (1)
344. Nazal (1)
345. Nazarczuk (1)
346. Nazi (1)
347. Naziri (1)
348. Nazovski (1)
349. Neander (2)
350. Prinzessin von Neapel-Sizilien (1)
351. von Neapel-Sizilien (1)
352. Nebas (1)
353. Nebauer (5)
354. Nebaur (2)
355. Nebehay (2)
356. Nebehosteny (1)
357. Nebel (10)
358. Nebeling (1)
359. Nebenführ (5)
360. Nebenska (1)
361. Nebenzahl (1)
362. Neber (61)
363. [verh.] Neber (1)
364. Neberle (1)
365. Nebert (1)
366. Nebes (5)
367. Nebesar (3)
368. Nebesch (1)
369. Nebesky (7)
370. Nebila (3)
371. Nebili (1)
372. Nebily (5)
373. Nebinger (1)
374. Neblinger (1)
375. Nebobi (1)
376. Nebodi (1)
   377. Nebosis (3)
378. Nebost (1)
379. Nebowitzky (1)
380. Nebtersil (1)
381. Nebuschka (2)
382. Nebzel (1)
383. Necas (12)
384. Necasek (2)
385. Necesal (3)
386. Necessany (1)
387. Necfas (1)
388. Nechanicky (1)
389. Nechansky (6)
390. Necheles (6)
391. Nechi (2)
392. Nechlidiel (1)
393. Nechntny (1)
394. Nechuta (2)
395. Nechutny (2)
396. Nechuty (2)
397. Nechvadota (1)
398. Nechvatal (4)
399. Nechvila (1)
400. Nechville (1)
401. Nechwalsky (4)
402. Nechwatal (30)
403. Nechwathal (1)
404. Nechwila (1)
405. Nechwile (1)
406. Nechyba (1)
407. Neck (2)
408. Neckam (3)
409. Neckam [verh. Knorr] (1)
410. Neckar (1)
411. Neckarsulmer (1)
412. Neckermann (1)
413. Neckham (5)
414. Neckheim (1)
415. Neckler (3)
416. Necky (1)
417. Necuda (1)
418. Neczas (3)
419. Neczbar (1)
420. Nedbal (13)
421. Nedbalek (2)
422. Nedecky (1)
423. Nedeljkovic (1)
424. Nedelka (4)
425. Nedelkovics (1)
426. Nedelkovits (2)
427. Nedella (1)
428. Nedetzky (1)
429. Nedic (1)
430. Nediele (1)
431. Nedjelnik (2)
432. Nedobity (1)
433. Nedobyty (1)
434. Nedok (1)
435. Nedoluha (1)
436. Nedoma (4)
437. Nedomansky (5)
438. Nedomanzky (1)
439. Nedopil (2)
440. Nedorost (19)
441. Nedoschil (2)
442. Nedowaleny (1)
443. Nedrda (2)
444. Nedrost (1)
445. Nedusch (4)
446. Nedved (6)
447. Nedvett (1)
448. Nedvey (1)
449. Nedvidek (1)
450. Nedwed (10)
451. Nedweditzky (1)
452. Nedwetzky (1)
453. Nedwid (1)
454. Nedwidek (1)
455. Nedwied (3)
456. Nedzielsky (1)
457. Neefe (1)
458. Nees (1)
459. Nefeles (4)
460. Neff (5)
461. Neffe (3)
462. Neffler (1)
463. Freiherr von Neffzern (1)
464. von Neffzern (1)
465. Nefischer (1)
466. Nefzger (9)
467. Negedly (4)
468. Negele (4)
469. Negelerin (1)
470. Neger (5)
471. Negerl (1)
472. Negerle (2)
473. Negerskleber (1)
474. Negl (1)
475. Negreau (1)
476. Negrecz (1)
477. Negri (1)
478. Negrin (1)
479. Negro (6)
480. Negrusz (1)
481. Negulescu (1)
482. Nehamer (1)
483. Nehammer (2)
484. Nehansky (1)
485. Nehasil (2)
486. Nehedi (1)
487. von Nehem (1)
488. Neher (9)
489. Nehering (1)
490. Nehoda (3)
491. Nehr (4)
492. Nehriwy (1)
493. Nehudek (1)
494. Nehyba (2)
495. Nehyda (1)
496. Neiber (3)
497. Neid (2)
498. Neidel (2)
499. Neidert (4)
500. Neidhard (3)
501. Neidhardt (7)
502. Neidhart (14)
503. Neidher (1)
504. Neidholdt (2)
505. Neidl (11)
506. Neidlreich (1)
507. Neidt (1)
508. Neier (1)
509. Neifner (1)
510. Neigel (2)
511. Neiger (4)
512. Neigl (2)
513. Neil (3)
514. Neilreich (1)
515. Neimann (1)
516. Neimayer (1)
517. Neimer (1)
518. Neiner (3)
519. Neinka (1)
520. Neinlinger (1)
521. Neinzling (5)
522. Neipp (2)
523. Gräfin von Neipperg (1)
524. Neisberg (1)
525. Neiser (2)
526. Neiss (2)
527. Neisser (6)
528. Neissl (1)
529. Neiteufl (1)
530. Nejeder (1)
531. Nejedli (1)
532. Nejedlik (2)
533. Nejedly (21)
534. Nejepse (1)
535. Nejerschleba (1)
536. Nejeschleba (3)
537. Nejeshleba (2)
538. Nejezchleb (1)
539. Nejthar (1)
540. Nekam (11)
541. Nekar (1)
542. Nekasek (1)
543. Nekem (1)
544. Nekham (7)
545. Nekl (3)
546. Neklar (1)
547. Nekler (1)
548. Nekoda (1)
549. Nekola (11)
550. Nekolar (1)
551. Nekolarz (1)
552. Nekolla (1)
553. Nekovar (1)
554. Nekovarik (1)
555. Nekowarik (1)
556. Nekuda (1)
557. Nekula (3)
558. Nekut (4)
559. Nekvasil (2)
560. Nekwapil (2)
561. Nekwinda (1)
562. Neleschovsky (1)
563. Nelken (5)
564. Nell (7)
565. Nelleneck (1)
566. Neller (4)
567. Nelson (3)
568. Nelz (1)
569. Nemacek (1)
570. Nemák de Kis-Chlivényi (2)
571. Nemanitsch (1)
572. Nemann von Heilwart (1)
573. Nemansky (1)
574. Nemcik (2)
575. Nemcova (1)
576. Nemczek (1)
577. Nemec (96)
578. Nemecek (42)
579. Nemechek (1)
580. Nemeckai (1)
581. Nemeckay (1)
582. Nemecsek (1)
583. Nemecz (1)
584. Nemeczek (14)
585. Nemejc (3)
586. Nemeje (1)
587. Nemelka (8)
588. Nemelov (1)
589. Neményi (1)
590. Nemenz (1)
591. Graf Nemes (1)
592. Nemes (7)
593. Nemes de Allamor (1)
594. Graf Nemes de Hidveg (1)
595. de Nemes-Dömölk (1)
596. Nemeschkal (3)
597. Nemeshegyi de Jabuka (2)
598. Nemeskal (2)
599. Nemestchke (1)
600. Német (4)
601. Nemetczek (1)
602. Nemeth (45)
603. Németh zu Köhalom (1)
604. von Nemethy (1)
605. Nemethy (1)
606. Nemethy von Nemetgalva (1)
607. Nemetschek (16)
608. Nemetschke (7)
609. Nemety (1)
610. Nemetz (97)
611. Nemezek (2)
612. Nemling (4)
613. Nemluvil (1)
614. von Nemoss (1)
615. Nemrava (1)
616. Nemrawa (1)
617. Nemrha (1)
618. Nemrich (2)
619. Nemschitz (3)
620. Nemta (1)
621. Nemtschik (1)
622. Nenadal (3)
623. Nenadov (1)
624. Nenahla (3)
625. Nendl (2)
626. Nendtwich (1)
627. Nendwich (1)
628. Nenici (1)
629. Nenicka (1)
630. Nenkom (1)
631. Nenninger (2)
632. Nentwich (15)
633. Nentwig (4)
634. Nentzner (1)
635. Nenutil (3)
636. Neoral (1)
637. Neoresits (1)
638. Nepala (2)
639. Nepel (2)
640. Nepf (2)
641. Nepil (3)
642. Nepiwoda (1)
643. Nepl (2)
644. Nepodi (1)
645. Nepokoj (2)
646. Nepola (1)
647. Nepold (1)
648. Nepomocky (1)
649. Nepomucky (3)
650. Nepomutzky (1)
651. Neporil (1)
652. Neposis (1)
653. Nepovim (1)
654. Nepozitek (1)
655. Nepp (8)
656. Neppach (1)
657. Neppel (1)
658. Neppenbacher (1)
659. Neppl (1)
660. Nepuzlan (1)
661. Nequinda (1)
662. Nerad (12)
663. Neradil (1)
664. Nerat (1)
665. Neratil (1)
666. Nerb (1)
667. Nerber (7)
668. Nerhaft (1)
669. Nerk (2)
670. Nermut (1)
671. Nermuth (2)
672. Neronowicz Bawarowska (1)
673. Nerradt (2)
674. Nerud (1)
675. Neruda (3)
676. Nerwal (1)
677. Nerz (1)
678. Nesbeda (4)
679. Nesbitt (1)
680. Neschetril (1)
681. Neschitz (1)
682. Neschivral (1)
683. Neschkodny (2)
684. Neschkovic (1)
685. Neschuta (1)
686. Neschütz (1)
687. Nesersta (1)
688. Neset (1)
689. Nesetril (1)
690. Nesheles (1)
691. Nesiba (2)
692. Nesibal (1)
693. Nesinger (1)
694. Neskodny (4)
695. Neskovits (1)
696. Neskraba (1)
697. Neskrabal (3)
698. Neskudla (1)
699. Neskula (1)
700. Neskusil (2)
701. Nesladek (1)
702. Nesmidal (1)
703. Nesmika (1)
704. Nesmirak (2)
705. Nesnidal (11)
706. Nesper (2)
707. Edle von Nespern (1)
708. von Nespern (1)
709. Nespieschny (1)
710. Nespiesny (1)
711. Nespina (1)
712. Nespor (14)
713. Nespori (1)
714. Nespory (1)
715. Ness (4)
716. Nessa (1)
717. Nessel (1)
718. Nesselmann (2)
719. Nesselroth (1)
720. Nessen (1)
721. Nessensohn (2)
722. Nessi (1)
723. Nessiba (1)
724. Nessig (1)
725. Nessladek (1)
726. Nesslany (1)
727. Nessleba (1)
728. Nessleha (2)
729. Nessler (6)
730. Nessmann (4)
731. Nessmerak (1)
732. Nessnidal (1)
733. Nesswald (1)
734. Nesswerba (1)
735. Nessy (1)
736. Nestar (1)
737. Nestaral (1)
738. Nestaval (2)
739. Nestawal (5)
740. Nestawall (1)
741. Nestebichler (1)
742. Nestel (1)
743. Edle von Nestel von Eichhausen (1)
744. Nestelbacher (1)
745. Nestelbeck (1)
746. Nestelberger (6)
747. Nestelböck (1)
748. Nestelmayer (1)
749. Nester (1)
750. Nestinger (2)
751. Nestl (2)
752. Nestle (6)
   753. Nestler (12)
754. Nestlerbichler (1)
755. Nestlinger (1)
756. Nestmann (1)
757. Nestor (1)
758. Nestroy (1)
759. Nesvacil (1)
760. Nesvadba (2)
761. Nesvara (1)
762. Nesvorny (1)
763. Neswabda (1)
764. Neswacil (4)
765. Neswada (1)
766. Neswadba (13)
767. Neswal (3)
768. Neswalda (1)
769. Neswecny (1)
770. Nesweda (6)
771. Neszenyi (1)
772. Neszlang (1)
773. Neszler (1)
774. Neszter de Mindszent (1)
775. Netal (1)
776. Netauschek (1)
777. Netcke (1)
778. Neterda (1)
779. Neth (2)
780. Netherda (1)
781. Netiwal (1)
782. Netnschek (1)
783. Netolicka (2)
784. Netolicky (1)
785. Netoliczka (1)
786. Netopil (3)
787. Netoschek (2)
788. Netouschek (5)
789. Netowal (1)
790. Netre (1)
791. Netrebsky (1)
792. Netrefa (1)
793. Netrval (1)
794. Netrwal (2)
795. Netsch (1)
796. Netschek (1)
797. Netscher (2)
798. Netschina (1)
799. Netschke (1)
800. Nettau (1)
801. Nettel (11)
802. Netter (6)
803. Nettermann (1)
804. Nettig (1)
805. Nettl (3)
806. Nettlau (1)
807. Nettrich (2)
808. Nettrojil (1)
809. Netty (1)
810. Netucil (1)
811. Netuschil (3)
812. Netuschill (2)
813. Netusil (6)
814. Netwal (1)
815. Netz (3)
816. Netzel (2)
817. Netzelsberger (1)
818. Netzer von Sillthal (1)
819. Netzkarc (1)
820. Netzl (3)
821. Netznamy (1)
822. Netzold (2)
823. Neu (11)
824. Neubacher (2)
825. Neubart (2)
826. Neubarth (3)
827. Neubauer (216)
828. von Neubauer (1)
829. Ritter von Neubauer (1)
830. Neubauer-Grassl (1)
831. Neubelt (1)
832. Neuber (24)
833. Neuberg (3)
834. Neuberger (18)
835. Neuberr (1)
836. Neubert (8)
837. Neuberth (1)
838. Neubertl (1)
839. Neubinger (2)
840. Neubrand (6)
841. Neubrun (1)
842. Neubrunn (12)
843. Neubrunner (1)
844. Neuburg (6)
845. Neuburger (8)
846. Neuchatel (1)
847. Fürst und Herzog von Neuchâtel und Valangin, Fürst von Wagram (1)
848. Neuchl (1)
849. Neuda (103)
850. Neuda-Rabinger (3)
851. Neuda-Strohm (2)
852. Neudeck (5)
853. Neudecker (14)
854. Neudegger (1)
855. Neudek (2)
856. Neudel (1)
857. von Neudenegg (1)
858. Neudert (11)
859. Neudhardt (1)
860. Neudherr (1)
861. Neuditschka (1)
862. Neudl (1)
863. Neudlinger (1)
864. Neudolt (4)
865. Neudorfer (10)
866. Neuenburg (1)
867. von Neuenburg (Neufchâtel-Blamont) (1)
868. von Neuenburg, Graf von Strassberg (1)
869. von Neuenburg-Nidau (1)
870. Neuenschwander (1)
871. Neuenstein-Rodeck (1)
872. Neuer (18)
873. Neuerer (1)
874. Neuern (5)
875. Neueser (1)
876. Neuf (1)
877. Neufeld (19)
878. Neufellner (4)
879. Neuff (1)
880. Neuffer (1)
881. Neufforge (1)
882. Neufinger (1)
883. Neufingerl (2)
884. Neugam (1)
885. Neugass (1)
886. Neugebauer (98)
887. Edler von Neugebauer (1)
888. Edle von Neugebauer (1)
889. Neugeboren (4)
890. Neugeborn (3)
891. Neugekorn (1)
892. Neugenius (1)
893. Neugirg (1)
894. Neugitsch (1)
895. Neugröschl (3)
896. Neuhaus (5)
897. Freiherr von Neuhaus (4)
898. Gräfin Neuhaus (1)
899. Ritter von Neuhaus (1)
900. Neuhaus-Doktor (1)
901. Neuhäusel (1)
902. Neuhäuser (59)
903. Ritter von Neuhauser (1)
904. Neuherr (1)
905. Neuherz (2)
906. Neuhofer (13)
907. Neuhöff (4)
908. Neuhoffer (1)
909. Neuhold (44)
910. Neuhuber (4)
911. Neuhut (3)
912. Neuhüttler (2)
913. Neukam (5)
914. Neukamm (1)
915. Neukirch (5)
916. Neukirchner (4)
917. Neukum (1)
918. Neulen (1)
919. Neuliger (1)
920. Neuling (1)
921. von Neulinger (1)
922. Neulinger (14)
923. Neumaier (14)
924. Neuman (60)
925. Neuman (de Végvár) III (1)
926. Baron Neuman de Vegvar (2)
927. Baronesse Neuman de Végvár (10)
928. Baron Neuman de Végvár (15)
929. Neuman de Végvár (10)
930. Baronin Fürstin Neuman de Végvár (1)
931. Neuman III (1)
932. Neuman(n) VII (1)
933. Freiherr von Neumann (1)
934. Neumann (823)
935. Ritter von Neumann (2)
936. von Neumann (3)
937. Neumann (Mandl) (1)
938. Neumann (von Ditterswald) I (1)
939. Neumann de Gárdony (2)
940. Neumann de Héthárs (19)
941. Neumann de Királyhalom (4)
942. Neumann de Nagyhanta (2)
943. Baron Neumann de Végvár (1)
944. Baronesse Neumann de Végvár (1)
945. Neumann I (1)
946. Neumann I (von Ditterswald) (1)
947. Neumann II (1)
948. Neumann II (von Heilwart) (1)
949. Neumann III (1)
950. Neumann III (de Végvár) (1)
951. Neumann IV (1)
952. Neumann IV (de Héthárs) (1)
953. Neumann V (2)
954. Neumann V (Friedek) (1)
955. Neumann VI (2)
956. Neumann VII (1)
957. Neumann VIII (1)
958. Neumann von Ditterswald (2)
959. Neumann von Ditterswaldt (12)
960. Edler Neumann von Heilwart (1)
961. Neumann von Heilwart (15)
962. Neumann von Hellwart (2)
963. Neumann von Királyhalom (1)
964. Neumann von Namslau (1)
965. Edle von Neumann von Namslau (1)
966. Neumann von Neuersheim (1)
967. Neumann von Spallart (2)
968. Neumann-Ettenreich (1)
969. Ritter von Neumann-Spallart (1)
970. von Neumann-Spallart (1)
971. Neumann-Walter (6)
972. Neumanyi (1)
973. Neumar (1)
974. [verh.] Neumark (1)
975. Neumark (19)
976. Neumärker (2)
977. Neumayer (98)
978. Neumayr (10)
979. Neumegen (3)
980. Neumegen-Gomperz (1)
981. Neumeier (5)
982. Neumeister (28)
983. Neumeyer (4)
984. Neumostier (1)
985. Neumüller (18)
986. Ritter von Neumüller (1)
987. von Neumüller (1)
988. Neunadal (1)
989. Neunadel (1)
990. Neunar (1)
991. Neuneis (1)
992. [verh.] Neuner (1)
993. Neuner (23)
994. Neunherz (1)
995. Neuninger (1)
996. Neunteufel (30)
997. Neunteufl (1)
998. Neupauer (4)
999. Neupauer von Borzova (1)
1000. Neupauer von Brandhausen (1)
1001. Neupelt (1)
1002. Neuperger (1)
1003. Neural (3)
1004. Neurath (73)
1005. Neurath von Neudenegg (11)
1006. Neurauter (2)
1007. Neureder (1)
1008. Neureich (2)
1009. Neureiter (2)
1010. Neureitter (1)
1011. Neurer (1)
1012. Neureuter (1)
1013. Neuril (1)
1014. Neuron (3)
1015. Neuroth (2)
1016. Neuruhrer (1)
1017. Neururer (1)
1018. Neusch (1)
1019. Neuschel (1)
1020. Neuschloß (7)
1021. Neuschloss (71)
1022. Neuschloss mit Lukacs de Szeged (1)
1023. Neuschloss-Knüsli (1)
1024. Neuschlosz (13)
1025. Neuschul (2)
1026. Neusiedel (1)
1027. Neusiedler (1)
1028. Neusinger (1)
1029. Neuspazer (1)
1030. Neuspiel (1)
1031. Neuss (2)
1032. Neusser (17)
1033. Neussinger (1)
1034. Neussl (1)
1035. Neustadt (13)
1036. Neustadtel (2)
1037. Neustädter (6)
1038. Neustädter von Stürmer (1)
1039. Neustadtl (50)
1040. Neustaedter (1)
1041. Neustaedter-Stuermer (1)
1042. Neustaetter (1)
1043. Neustätter (5)
1044. Neustein (15)
1045. Neustetter (2)
1046. Neusteuer (3)
1047. Neustifter (6)
1048. Neustötter (1)
1049. Neuszer (1)
1050. Neutag (4)
1051. Neutzner (2)
1052. Neuwald (3)
1053. Neuwalder (2)
1054. Ritter von Neuwall (28)
1055. Neuwall (4)
1056. Edler von Neuwall (2)
1057. Freiherr von Neuwall (4)
1058. Freiin von Neuwall (5)
1059. von Neuwall (11)
1060. Freifrau von Neuwall (1)
1061. Neuwall von (Leidesdorfer) (1)
1062. Neuweger (1)
1063. Neuwelt (26)
1064. Neuwert (1)
1065. Neuwerth (1)
1066. Neuwinger (2)
1067. Neuwirt (3)
1068. Neuwirth (121)
1069. Edle von Neuwirth (1)
1070. von Neuwirth (1)
1071. Neuwirth von Sandbrueck (1)
1072. Neuziel (1)
1073. Neuzil (9)
1074. Neuzill (1)
1075. Neveceral (7)
1076. Nevecny (1)
1077. Nevim (1)
1078. Nevole (1)
1079. Nevolny (1)
1080. Nevoszad (1)
1081. Nevrel (2)
1082. Nevrkla (5)
1083. Nevsimal (1)
1084. Nevyel (1)
1085. Nevyjel (1)
1086. Ritter von Newald (2)
1087. Newald (11)
1088. von Newald (1)
1089. Newale (1)
1090. Newaril (1)
1091. Newasdba (1)
1092. Newceral (1)
1093. Newcombe (1)
1094. Newehrt (1)
1095. Neweklowsky (2)
1096. Newelka (1)
1097. Newelkofski (1)
1098. Neweril (1)
1099. Newerkla (8)
1100. Newerla (1)
1101. Newerly (1)
1102. Newes (2)
1103. Newigel (1)
1104. Newijel (1)
1105. Newikluf (2)
1106. Newman (3)
1107. Newmann (1)
1108. Newmark (10)
1109. Newojda (1)
1110. Newole (1)
1111. Newolka (1)
1112. Neworal (2)
1113. Newosad (3)
1114. Newrela (2)
1115. Newriwy (3)
1116. Newrkla (2)
1117. Newzel (1)
1118. Ney (5)
1119. Neydhart (1)
1120. Neydisser (1)
1121. Neydl (6)
1122. Neyer (6)
1123. Neyman (1)
1124. Neymayer (2)
1125. Neymeyer (1)
1126. Neymister (1)
1127. Neyner (2)
1128. Neysser (1)
   1129. Nezadal (1)
1130. Nezas (1)
1131. Nezavdal (1)
1132. Nezawdal (1)
1133. Nezbeda (6)
1134. Nezek (1)
1135. Nezhyba (1)
1136. Nezkar (1)
1137. Nezkarz (3)
1138. Nezmeschkal (1)
1139. Nezmeskal (1)
1140. Neznan (1)
1141. Nezold (1)
1142. Nezolt (1)
1143. Nezval (1)
1144. Nezwal (8)
1145. Niary (1)
1146. Nic (1)
1147. Nica (1)
1148. Nicaroli (1)
1149. Nicham (3)
1150. Nichnay (1)
1151. Nichs (1)
1152. Nicht (3)
1153. Nichtawitz (1)
1154. Nichterl (1)
1155. Nichtigall (1)
1156. Nichtowitz (1)
1157. Nichus (1)
1158. Nichuus (1)
1159. Nick (5)
1160. Edler Nick von Nickfeld (1)
1161. Nicka (1)
1162. Nickel (5)
1163. Nickerl (8)
1164. Nickerl von Regenfeld (1)
1165. Nickermayer (1)
1166. Nickermayr (1)
1167. Nickl (14)
1168. Nicklas (3)
1169. Nicklass (2)
1170. Nickles (3)
1171. Nicklfeld (1)
1172. Nickmann (5)
1173. Nickol (1)
1174. Nickolo (1)
1175. Niclas (1)
1176. Niclas, Nicolas (1)
1177. Nicodem (1)
1178. Nicodet (3)
1179. Nicola (1)
1180. Nicoladoni (2)
1181. Nicolaeff (1)
1182. Nicolai (1)
1183. Nicolajevics (1)
1184. Marquis de Nicolay (1)
1185. Nicolay (2)
1186. Nicolic (1)
1187. Baron Nicolics de Rudna (1)
1188. Nicolics de Rudna (1)
1189. Nicolits (2)
1190. Nicolussi (2)
1191. Nicz (1)
1192. Niderl (2)
1193. Niderle (1)
1194. Nidetzky (7)
1195. Nidler (1)
1196. Nidrisch (1)
1197. Nie (1)
1198. Niebauer (18)
1199. Niebelschuetz (1)
1200. Niebler (4)
1201. Nieboba (1)
1202. Niebuhr (2)
1203. Ritter von Niebzielski (1)
1204. von Nieczyglemski (1)
1205. Nied (1)
1206. Niedenauer (2)
1207. Niedenthal (1)
1208. Nieder (6)
1209. von Nieder-Öst (1)
1210. Niederauer (2)
1211. von Niederbayern (1)
1212. Niederbeckl (1)
1213. Niederberger (2)
1214. Niederbrucker (1)
1215. Niederdorfer (10)
1216. Niederecker (1)
1217. Niedereder (4)
1218. Niederegger (1)
1219. Niedereit (1)
1220. Niederer (3)
1221. Niederführ (2)
1222. Niedergefäss (2)
1223. Niederhametner (1)
1224. Niederhauser (1)
1225. Niederheim (1)
1226. Niederhofer (7)
1227. Niederhofheim (1)
1228. Niederholl (1)
1229. Niederholzer (1)
1230. Niederhuber (1)
1231. Niederkorn (2)
1232. Niederl (1)
1233. Niederländer (1)
1234. Niederle (17)
1235. Niederleithinger (1)
1236. Niederleithner (1)
1237. Niederleitner (5)
1238. Niederleuthner (1)
1239. Niedermaier (4)
1240. Niedermair (1)
1241. Niedermann (10)
1242. Niedermayer (29)
1243. Niedermayr (1)
1244. Niedermeier (2)
1245. Niedermertel (1)
1246. Niedermoser (4)
1247. Niedermüller (2)
1248. Niedernauer (2)
1249. Niederndorfer (1)
1250. Niederreiter (4)
1251. Niederstadt (1)
1252. Niederstrasser (1)
1253. Niederweger (1)
1254. Niederwieser (2)
1255. Niederwinkler (1)
1256. Niedetzky (1)
1257. Niedl (2)
1258. Niedla (1)
1259. Niedler (2)
1260. Niedling (1)
1261. Niedmüller (1)
1262. Niedoba (3)
1263. Niedorfer (1)
1264. Niedzella (2)
1265. Niedzielski (1)
1266. von Niedzielski (1)
1267. Niedzwiedzka (1)
1268. Niegel (2)
1269. Niegl (2)
1270. Niegler (1)
1271. Nieke (1)
1272. von Niekfeld (1)
1273. Niel (10)
1274. Niell (3)
1275. Nielsen (1)
1276. Niemand (2)
1277. Niemann (3)
1278. Niemansgnuhs (1)
1279. Niemansgnus (1)
1280. Niemat (1)
1281. Ritter von Niemayer (1)
1282. Niemayr (2)
1283. Niemecz (1)
1284. Niemeczek (1)
1285. Niemer (1)
1286. Niemeth (3)
1287. Niemetz (35)
1288. Niemetz von Elbenstein (2)
1289. Niemetz von Moronski (2)
1290. Niemeyer (1)
1291. Niemiec (1)
1292. Ritter von Niemientovczki (1)
1293. Nieminsky (2)
1294. Niemitz (1)
1295. Niemtschik (1)
1296. Niemüller (1)
1297. von Niemyska [verh. Gyika von Desanfalca] (1)
1298. Nierenberger (2)
1299. Nierensee (3)
1300. Nierenstein (1)
1301. Nierich (2)
1302. Nierl (3)
1303. Nierlich (3)
1304. Niernberger (3)
1305. Niernsee (15)
1306. Nierody (1)
1307. Niers (1)
1308. Nies (3)
1309. Niescher (2)
1310. Niese (3)
1311. Nieseck (1)
1312. Niesinger (1)
1313. Niesiolowski (1)
1314. Niesitz (1)
1315. Niesner (13)
1316. Niesner von Grabenhof (1)
1317. Niesner von Grafenhof (1)
1318. Niess (3)
1319. Niesselmüller (2)
1320. Niessen (1)
1321. Niesser (1)
1322. Niessl (2)
1323. Niessler (3)
1324. Niessner (20)
1325. Niestelberger (1)
1326. Nieszner (2)
1327. Nietel (1)
1328. Nietl (2)
1329. Nieto (1)
1330. Nietsch (5)
1331. Nietsche (3)
1332. Nietschek (1)
1333. Nietzsche (1)
1334. Comte de Nieuwerkerke (1)
1335. Nievoll (2)
1336. Niewald (2)
1337. Niewelt (1)
1338. Nig (1)
1339. Nigal (1)
1340. Nigg (6)
1341. Niggel (2)
1342. Niggl (5)
1343. Nigisch (3)
1344. Nigischer (1)
1345. Nigitsch (1)
1346. Nigl (13)
1347. Nigler (1)
1348. Nigowitz (1)
1349. Nigrin (6)
1350. Nigris (1)
1351. Nigrovics (1)
1352. Nigst (4)
1353. Nik (1)
1354. Nika (2)
1355. Nikara (1)
1356. Nikel (4)
1357. Nikerl (1)
1358. Nikermayer (1)
1359. Nikes (1)
1360. Nikiel (2)
1361. Nikisch (4)
1362. Nikisih (1)
1363. Nikitits (1)
1364. Nikits (1)
1365. Nikitser (1)
1366. Nikl (6)
1367. Niklas (23)
1368. Niklasch (4)
1369. Niklaser (1)
1370. Niklass (1)
1371. Niklaus (1)
1372. Nikles (4)
1373. Nikodem (4)
1374. Nikodemus (2)
1375. Nikodym (2)
1376. Nikola (8)
1377. Nikoladoni (1)
1378. Nikolai (2)
1379. Nikolajewitsch (1)
1380. Nikolajewski (1)
1381. Nikolajewsky (1)
1382. Nikolauer (1)
1383. Nikolaus (3)
1384. Nikolaus von Ehramfeld (1)
1385. Nikolay (1)
1386. Nikolic (3)
1387. Nikolich (2)
1388. Nikolics (2)
1389. Nikolides von Pindo (1)
1390. Nikolin (1)
1391. Nikolino (1)
1392. Nikolits (1)
1393. von Nikolitz (1)
1394. Nikolovsky (1)
1395. Nikolowski (4)
1396. Nikolowsky (1)
1397. Nikolschitz (1)
1398. Nikoltschitz (1)
1399. Nikosch (1)
1400. Nikowitsch (1)
1401. Nikowitz (9)
1402. Niksic (2)
1403. Niksz (1)
1404. Nikusch (1)
1405. Nilius (3)
1406. Nill (1)
1407. Niller (2)
1408. Nilsen (1)
1409. Nimeth (2)
1410. Nimethy (1)
1411. Nimetz (1)
1412. Nimf (1)
1413. Nimführ (3)
1414. Nimlich (1)
1415. Nimmerfroh (4)
1416. Nimmerrichter (5)
1417. Nimmervoll (3)
1418. Nimmhin (1)
1419. Nimpf (2)
1420. Nimpfer (5)
1421. Nimrichter (6)
1422. Nimser (1)
1423. Nimyaszky (1)
1424. Nindreck (1)
1425. Ninesch (1)
1426. Ninger (1)
1427. Ninic (1)
1428. Ninol (1)
1429. Nint (1)
1430. Nipl (2)
1431. von Nippenburg (1)
1432. Nipper (1)
1433. Nippert (1)
1434. Nippicha (1)
1435. Nipplinger (1)
1436. Nirdt (1)
1437. Nirenstein (104)
1438. Nirenstein mit Epstein und Orenstein (1)
1439. Nirgend (1)
1440. Nirnberger (5)
1441. Nirnsee (1)
1442. Nirsch (1)
1443. Nirschel (2)
1444. Nirschen (1)
1445. Nirscher (3)
1446. Nirschl (7)
1447. Nirschy (6)
1448. Nischer von Falkenhof (1)
1449. Nisel (1)
1450. Nisentini (1)
1451. Nisil (1)
1452. Nisky (1)
1453. Nislosil (1)
1454. Niss (2)
1455. Nissel (3)
1456. Nissels (5)
1457. Nissen (3)
1458. von Nissen (1)
1459. Nissenbaum (1)
1460. Nissenholz (1)
1461. Nisser (2)
1462. Nissim (1)
1463. Nissl (8)
1464. Nissle (4)
1465. Nisslein (1)
1466. Nissler (1)
1467. Nisslmüller (1)
1468. Nistler (6)
1469. Niszovary (1)
1470. Nitarski (1)
1471. Nitl (4)
1472. Nitlasek (1)
1473. Nitray (1)
1474. Nitsch (54)
1475. Nitsche (48)
1476. Nitsche von Hohenplan (1)
1477. Nitscher (1)
1478. Nitschfel (1)
1479. Nitschke (8)
1480. Nitschl (1)
1481. Nitschmann (8)
1482. Nitschner (1)
1483. Nitschofsky (1)
1484. Nitschowsky (1)
1485. Nittel (3)
1486. Nittendorfer (1)
1487. Nittler, Nitteler (1)
1488. Nittmann (12)
1489. Nittner (1)
1490. Nitz (1)
1491. Nitzelsberger (1)
1492. Nitzeneder (1)
1493. Nitzky (1)
1494. Nitzl (2)
1495. Nitzlader (2)
1496. Nitzsche (2)
1497. Niver (2)
1498. Niwelt (1)
1499. Niwes (1)
1500. Nix (3)
1501. Nixa (1)
1502. Nixdorfer (1)
1503. Nixon (1)
1504. Nizcnanszky (1)
   1505. Nizelek (1)
1506. Nizinsky (1)
1507. Niziotek (1)
1508. Nizner (2)
1509. Nizniansky (1)
1510. Nizolek (1)
1511. Njegovan (1)
1512. Noa (2)
1513. Noach (1)
1514. Noack (2)
1515. Noah (2)
1516. Vicomte de Noailles (1)
1517. de Noailles (1)
1518. Noak (4)
1519. Nobach (1)
1520. Nobak (1)
1521. Nöbauer (7)
1522. Nobel (3)
1523. Nober (1)
1524. Nobicht (1)
1525. Nobis (1)
1526. Nobitzer (1)
1527. Nobl (1)
1528. Noble (1)
1529. Nocar (3)
1530. Nock (2)
1531. Nöcke (1)
1532. Nocker (3)
1533. Nodale (1)
1534. Nodari (2)
1535. Noder (1)
1536. Noderer (2)
1537. von Nodini (2)
1538. Nödl (7)
1539. Noe (11)
1540. Edle von Noe (1)
1541. Noe von Nordberg (1)
1542. Noel (2)
1543. Noergerath (1)
1544. Noesner (1)
1545. Noether (5)
1546. Nofertl (4)
1547. Noflatscher (1)
1548. Noga (1)
1549. Nogawiecki (1)
1550. Nögele (1)
1551. Noger (2)
1552. Noha (3)
1553. Nohal (3)
1554. Nohawa (2)
1555. Nohe (1)
1556. Noheil (1)
1557. Nohejl (2)
1558. Nohel (4)
1559. Nohil (1)
1560. Nohinek (1)
1561. Nohl (1)
1562. Nohler (1)
1563. Nohlicek (1)
1564. Nohoda (1)
1565. Nöhrer (1)
1566. Nohzian (1)
1567. Noibach (1)
1568. Noibinger (2)
1569. Noidoilt (1)
1570. Noiser (1)
1571. Noiski (1)
1572. Noisser (1)
1573. Noisternik (1)
1574. Noitz (1)
1575. Noka (1)
1576. Nokroj (1)
1577. Nolc (1)
1578. Nold (1)
1579. Nolecz (1)
1580. Noli (1)
1581. Nolke (1)
1582. Noll (11)
1583. Nolle (1)
1584. Nollein (1)
1585. Nolli (2)
1586. Nölscher (11)
1587. Noltsch (5)
1588. Noltze (2)
1589. Noly (1)
1590. Nomak (1)
1591. Nomann (1)
1592. Nomeny (1)
1593. Nonn (1)
1594. Nonnengäßer (1)
1595. Nonner (2)
1596. Noot (5)
1597. Nop (1)
1598. Nopp (4)
1599. Norawitz von Cadio und Umperg (1)
1600. Nörber (2)
1601. Norbert (8)
1602. Nord (1)
1603. Nordau (1)
1604. Nordmann (8)
1605. Norek (5)
1606. Norgauer (1)
1607. Norina (1)
1608. Noritz (1)
1609. Noriz (1)
1610. Norman (1)
1611. Norman von Audenhove (1)
1612. Normand (1)
1613. Normann (2)
1614. Normann-Ehrenfels (1)
1615. Norschitz (1)
1616. Nort (1)
1617. North (2)
1618. Northrop (1)
1619. Nörtl (1)
1620. Nos (2)
1621. Nosal (3)
1622. Nosberger (1)
1623. Nosch (3)
1624. Noscsak (1)
1625. Noseck (2)
1626. Nosek (15)
1627. Nosenti (1)
1628. Nosian (1)
1629. Nosinich (2)
1630. Nosislavski (1)
1631. Gräfin Nositz-Rieneck (1)
1632. Noska (2)
1633. Noske (2)
1634. Nosko (5)
1635. Nosky (1)
1636. Nosnek (1)
1637. Nosofsky (1)
1638. Nosowsky (1)
1639. Nosowsly (1)
1640. Noss (4)
1641. Nossal (24)
1642. Nossberger (1)
1643. Nossberger-Hablowetz (1)
1644. Nosseg (1)
1645. Nossek (32)
1646. Nossian (5)
1647. Nössl (1)
1648. Nössler (1)
1649. Nössner (1)
1650. Nöst (1)
1651. Nöstelbeck (1)
1652. Nöstelböck (1)
1653. Nöstinger (1)
1654. Nostitz (1)
1655. Gräfin von Nostitz-Rieneck (3)
1656. Graf von Nostitz-Rieneck (5)
1657. Graf Nostitz-Rieneck (1)
1658. Nöstl (1)
1659. Nöstlinger (2)
1660. Nostrowicky (1)
1661. Nostwitz (1)
1662. Noszak (1)
1663. Noszal (1)
1664. Noszek (1)
1665. Noszian (1)
1666. Noszlopy (1)
1667. Noszlopy de Noszlop (2)
1668. Notdurfter (1)
1669. Notek (1)
1670. Noteles (2)
1671. Notes (2)
1672. Nothaas (1)
1673. Nothart (1)
1674. Nothas (1)
1675. Nothdurfter (1)
1676. Nöthig (2)
1677. Nöthlich (1)
1678. Nothmann (2)
1679. Nothnagel (4)
1680. Notopil (1)
1681. Notovy (1)
1682. Nott (1)
1683. Nottenberger (1)
1684. Notter (2)
1685. Nottes (1)
1686. Nöttig (1)
1687. Notz (2)
1688. Notzar (1)
1689. Nötzeld (1)
1690. Nötzl (4)
1691. Nouc (1)
1692. Nourek (1)
1693. Nousek (1)
1694. Nouza (2)
1695. Novac (1)
1696. Novacek (21)
1697. Novack (1)
1698. Novacka (1)
1699. Novacsek (1)
1700. Novaczek (2)
1701. Novaczel (1)
1702. Novag (8)
1703. Novag (Nowak) (1)
1704. Novagowitsch (1)
1705. Novak (204)
1706. Novak von Arienti (1)
1707. Novakovic (2)
1708. Novakowic (1)
1709. Novara (1)
1710. Novarra (2)
1711. Novatny (1)
1712. Novatschek (3)
1713. Novatta (1)
1714. Novatti (1)
1715. Novell (1)
1716. Novella (1)
1717. von Novelly (1)
1718. Noverde (1)
1719. Noverolsky (1)
1720. Novey (1)
1721. Novey von Wundenfeld (1)
1722. Novi (1)
1723. Novitzky (1)
1724. Novkovič (1)
1725. Novoak (1)
1726. Novohradecky (1)
1727. Novohradsky (2)
1728. Novopacky (1)
1729. Novorka (1)
1730. Novorolski (2)
1731. Novorolsky (3)
1732. Novosad (3)
1733. Novosat (1)
1734. Novosel (1)
1735. Novoszad (1)
1736. Novotna (1)
1737. Novotnik (1)
1738. Novotny (138)
1739. Novotny von Ravenov (1)
1740. Novoveska (1)
1741. Novy (15)
1742. Nowacek (14)
1743. Nowack (7)
1744. Nowacki (1)
1745. Nowaczek (15)
1746. Nowaha (1)
1747. von Nowak (1)
1748. Nowak (534)
1749. Nowak von Giftberg (1)
1750. Nowak von Neustein (1)
1751. Nowakowski (1)
1752. Ritter von Nowakowsky (1)
1753. Nowakowsky (1)
1754. Nowara (1)
1755. Nowarolsky (1)
1756. Nowatschek (10)
1757. Nowaz (1)
1758. Nowazek (1)
1759. Nowey von Wundenfeld (1)
1760. Nowieki (1)
1761. Nowiesack (1)
1762. Nowikoff (1)
1763. Nowitsch (1)
1764. Nowodworsky (2)
1765. Nowohradcky (2)
1766. Nowohradsky (5)
1767. Nowopazky (1)
1768. Noworka (1)
1769. Nowosad (4)
1770. Nowosak (1)
1771. Nowosat (3)
1772. Nowosel (1)
1773. Nowotni (1)
1774. Nowotniczek (1)
1775. Nowotnik (1)
1776. Nowotny (339)
1777. Nowotny von Glanwehr (1)
1778. Nowottny (1)
1779. Nowoty (1)
1780. Nowowesky (1)
1781. Nowtmy (1)
1782. Nowy (32)
1783. Nozar (1)
1784. Nozitschka (1)
1785. Nuber (1)
1786. Nübler (1)
1787. Nuc (1)
1788. Nuchlicek (1)
1789. Nüchtern (1)
1790. Nudera (2)
1791. Nuding (1)
1792. Nuffer (2)
1793. Nugent (1)
1794. Nuhschl (1)
1795. Nükl (1)
1796. Nüll (1)
1797. Nulle (1)
1798. Nümberg (1)
1799. Nummer (1)
1800. Nun (2)
1801. Nunar (1)
1802. Nunberg (2)
1803. Nuner (1)
1804. Nunkovic (1)
1805. von Nunkowitsch (1)
1806. Nunndorfer (1)
1807. Nunndorffer (1)
1808. Ritter Nunnenmacher von Röllfeld (1)
1809. Nunner (3)
1810. Nuntz (1)
1811. Nurer (1)
1812. von Nuricsany (1)
1813. Nurisdany (1)
1814. Nürnberg (4)
1815. Nürnberger (18)
1816. Nurrer (2)
1817. Nurscher (1)
1818. Nurschinger (1)
1819. Nußbaum (3)
1820. Nußbaumer (3)
1821. Nusberger (1)
1822. Nuschi (1)
1823. Nusesku (1)
1824. Nusko (2)
1825. Nuslauer (1)
1826. Nuss (8)
1827. Nussbamer (2)
1828. Nussbaum (10)
1829. Nussbaumer (19)
1830. Nussbaumner (1)
1831. Nussbeck (2)
1832. Nussbeck [verh. Alberskirchner, Weixlbaum] (1)
1833. Nussböck (2)
1834. Nussch (1)
1835. Nussdorfer (1)
1836. Nusser (12)
1837. Nusserer (1)
1838. Nussgruber (1)
1839. Nusshart (1)
1840. Nusskäfer (1)
1841. Nüssl (3)
1842. Nusslauer (1)
1843. Nussmüller (2)
1844. Nuster (4)
1845. Nusterer (3)
1846. Nüszl (1)
1847. Nuth (1)
1848. Nutil (3)
1849. Nuttil (1)
1850. Nutz (8)
1851. Nützel (2)
1852. Nützel [Nüssel; Nüßel] (1)
1853. Nuzný (2)
1854. Nyari (1)
1855. Nyary (3)
1856. Nybar (1)
1857. Nycz (2)
1858. Nyegre de Uglaya (1)
1859. Nyegre de Uglya (1)
1860. Nyéki (1)
1861. Nyergesi (1)
1862. Nyewald (1)
1863. Nygrin (1)
1864. Nyiri (1)
1865. Nyiry (1)
1866. Nyitray (1)
1867. Nykodem (1)
1868. Nykodym (1)
1869. Nymeth (1)
1870. Nymwegen (Gomperz) (2)
1871. Nymwegen-Gomperz (1)
1872. Nypels (1)
1873. Nypelt (1)
1874. Nyrzei (1)
1875. Graf von der Nys (1)
1876. Nytra (1)
1877. Nyul (2)
1878. Nyulassy (1)
1879. Nyvlt (1)
1880. Nyvlt [verh. Pakosta] (1)